Едностаен

АПОЛОН 9
Етаж № на ап. Съдържание Чиста застроена площ м2 ид.части Обща площ м2 Изглед
Вх. A
1 А11 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 55.14 9.01 64.15 басейн
1 А12 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 57.68 9.52 67.2 басейн
2 А21 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 53.2 9.84 63.04 басейн
2 А22 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 54.4 10.06 64.46 басейн
3 А31 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 53.2 9.84 63.04 басейн
3 А32 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 54.49 10.08 64.57 басейн
4 А41 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 53.2 9.84 63.04 басейн
4 А42 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 54.49 10.08 64.57 басейн
5 А51 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 53.2 9.84 63.04 басейн
Вх. В
1 В14 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 44.69 7.24 51.93 басейн
1 В15 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 41.42 6.71 48.13 басейн
1 В16 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 41.5 6.71 48.21 басейн
1 В17 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 41.5 6.71 48.21 басейн
1 В18 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 40.91 6.61 47.52 басейн
2 В24 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 44.69 8.25 52.94 басейн
2 В25 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 39.79 7.35 47.14 басейн
2 В26 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 41.5 7.66 49.16 басейн
2 В27 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 41.5 7.66 49.16 басейн
2 В28 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 39.79 7.35 47.14 басейн
2 В29 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 44.78 8.27 53.05 басейн
3 В34 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 44.69 8.25 52.94 басейн
3 В35 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 39.79 7.35 47.14 басейн
3 В36 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 41.5 7.66 49.16 басейн
3 В37 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 41.5 7.66 49.16 басейн
3 В38 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 39.79 7.35 47.14 басейн
3 В39 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 44.78 8.27 53.05 басейн
4 В44 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 44.69 8.25 52.94 басейн
4 В45 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 39.79 7.35 47.14 басейн
4 В46 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 41.5 7.66 49.16 басейн
4 В47 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 41.5 7.66 49.16 басейн
4 В48 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 39.79 7.35 47.14 басейн
4 В49 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 44.78 8.27 53.05 басейн
5 В54 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 44.69 8.25 52.94 басейн
5 В55 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 39.79 7.35 47.14 басейн
5 В56 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 39.85 7.36 47.21 басейн
5 В57 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 39.85 7.36 47.21 басейн
5 В58 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 39.79 7.35 47.14 басейн
5 В59 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 44.78 8.27 53.05 басейн
6 В64 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 44.69 7.77 52.46 басейн
6 В65 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 39.79 6.92 46.71 басейн
6 В66 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 39.85 6.93 46.78 басейн
6 В67 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 39.85 6.93 46.78 басейн
6 В68 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 39.79 6.92 46.71 басейн
6 В69 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 44.78 7.78 52.56 басейн
Вх. С
1 С15 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 47.5 7.68 55.18 басейн
1 С16 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 42.45 6.86 49.31 басейн
1 С17 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 43.61 7.05 50.66 басейн
1 С18 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 48.93 7.91 56.84 басейн
2 С25 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 47.56 8.78 56.34 басейн
2 С26 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 41.33 7.63 48.96 басейн
2 С27 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 43.61 8.05 51.66 басейн
2 С28 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 45.13 8.33 53.46 басейн
3 С35 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 47.56 8.78 56.34 басейн
3 С36 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 41.33 7.63 48.96 басейн
3 С37 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 43.61 8.05 51.66 басейн
3 С38 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 45.13 8.33 53.46 басейн
4 С41 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 42.71 7.89 50.6
4 С42 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 42.46 7.84 50.3
4 С44 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 47.56 8.78 56.34 басейн
4 С45 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 41.33 7.63 48.96 басейн
4 С46 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 42.41 7.83 50.24 басейн
4 С47 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 42.93 7.93 50.97 басейн
5 С51 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 42.71 7.89 50.6
5 С52 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 42.46 7.84 50.3
5 С54 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 47.56 8.78 56.34 басейн
5 С55 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 41.33 7.63 48.96 басейн
5 С56 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 42.41 7.83 50.24 басейн
5 С57 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 42.93 7.93 50.86 басейн
6 С62 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 42.46 7.38 49.84
6 С64 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 47.56 8.27 55.83 басейн
6 С65 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 41.33 7.18 48.51 басейн
6 С66 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 42.41 7.37 49.78 басейн
6 С67 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 42.93 7.46 50.39 басейн
Вх.Д
1 Д12 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 41.94 6.65 48.59 басейн
2 Д22 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 40.87 7.4 48.27 басейн
3 Д32 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 40.97 7.42 48.39 басейн
4 Д42 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 40.97 7.42 48.39 басейн
5 Д52 спалня,дневна,коридор,тераса,баня + WC 52.54 9.51 62.05 басейн
Етаж Ап. № Съдържание Чиста застроена площ (м2) Идеални части от сградата (м2) Обща площ (м2) Изглед
Аполон Несебър Вход А
1 A-15   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 43.18 7.71 50.89
2 A-26   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 41.69 8.5 50.19
4 A-46   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 41.69 8 49.69
Вход В
2 В-21   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 44.37 9.05 53.42
2 В-24   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 44.21 9.29 53.5 басейн
3 В-35   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 42.4 8.64 51.04
4 В-41   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 44.37 8.87 53.24
Вход D
2 Д-22   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 47.61 10.33 57.91 басейн
Вход E
1 Е-12   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 42.95 8.06 51.01
1 Е-13   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 47.6 9.01 56.61
1 Е-15   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 42.62 7.61 50.23 басейн
1 Е-16   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 46.05 8.38 54.43 басейн
1 Е-17   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 47.52 8.65 56.17
2 Е-22   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 41.53 8.98 50.51
2 Е-23   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 45.85 9.92 55.77
2 Е-25   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 41.47 8.45 49.92 басейн
2 Е-27   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 44.21 9.38 53.59 басейн
3 Е-32   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 41.53 8.98 50.51
3 Е-33   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 45.85 9.92 55.77
4 Е-41   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 41.79 9.04 50.83
4 Е-42   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 41.53 8.98 50.51
4 Е-43   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 45.85 9.92 55.77
4 Е-45   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 41.47 8.45 49.92 басейн
4 Е-48   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 44.19 9.01 53.2
5 Е-52   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 46.83 9.44 56.27
5 Е-53   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 46.83 9.17 56 басейн
5 Е-54   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 44.64 9.47 54.11 басейн
АПОЛОН   7
2 A-21   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 55.59 10.93 66.52
3 A-31   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 55.59 10.93 66.52
4 A-41   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 55.59 10.93 66.52
5 A-51   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 55.59 10.3 65.89
Вход C
1 C-17   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 57.72 9.56 67.28
Вход D
3 D-34   Спалня, дневна с кух. бокс,  баня с WC, тераса и коридор 49.81 9.61 59.42